Ordin de începere a lucrărilor și pentru al doilea segment din Axa de transport 3

Astăzi s-a dat ordin de începere a lucrărilor și pentru tronsoanele ce compun al doilea lot din „Axa rutieră strategică 3: Neamț – Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău“, ce va lega județul Neamț de județul Bacău.  Este vorba despre drumurile DJ 207 C și D, Horia-Ion Creangăși Ion Creangă – Icușești – limita cu județul Bacău. Acest segment constituie principala cale de acces a locuitorilor din comunele Horia, Ion Creangă, Icușești și Valea Ursului cătremunicipiile Roman și Piatra-Neamț. „În cadrul proiectului, se vor realiza șanturi betonate, rigole, poduri și podețe, ziduri de sprijin, acostamente, sisteme de drenare a apelor subterane, trotuare, dar și drumurile lateralecare vor asigura accesul la acest drum județean.  Valoarea totală a proiectului de modernizare a celor 70 de kilometri este de 165,7 milioane de lei, din care

Citește mai mult