Programe de formare continuă pentru profesori prin proiectul Zest4Edu derulat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Proiectul Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și se derulează de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “Go Ahead” București și cu Fundația Art for Change, Norvegia. Proiectul este finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program pentru ”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și are un buget total de 5.464.478,93 lei, din care 4.644.807,09 lei grant norvegian (85%) și 819.671,84 lei cofinanțare națională (15%).

Proiectul are ca scop creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și a accesului la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care vor beneficia peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare, respectiv elevi, părinți și alți membri ai comunității.

În perioada aprilie 2021 – iulie 2022, un număr de 110 cadre didactice din județul Neamț a participat la programele de formare continuă oferite prin proiectul Zest4Edu, cu scopul de a-și îmbunătăți competențele de comunicare cu elevii, relația cu părinții, lucrul cu elevii cu CES și diminuarea situațiilor conflictuale dintre elevi.

Cele trei programe de formare propuse în cadrul proiectului sunt acreditate de Ministerul Educației și au fost dezvoltate de psihoterapeuți cu experiență în lucrul cu copii și tineri cu risc de abandon școlar sau cu CES, astfel încât profesorii să aibă acces la o cazuistică extinsă, pentru a putea să abordeze situații diverse.

Primul program de formare a avut ca temă Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor, având o durata de 90 de ore și 22 de credite profesionale transferabile. Programul a fost parcurs de cadrele didactice din cele nouă școli din județul Neamț incluse în proiect și vine in întâmpinarea nevoii reale a acestora de abilitare în domeniul dezvoltării personale a elevilor. Dacă în prezent, învățământul se bazează preponderent pe lucrul cu dimensiunea rațional-intelectivă a elevilor, prin acest curs profesorii au studiat noi modalități de lucru ce implică în mare măsură dimensiunea afectivă, motivațională, atitudinală și socială. Aplicațiile practice valoroase din cadrul cursului au permis desfășurarea unor jocuri de cunoaștere, de cooperare și comunicare, de creativitate și de confecționare de produse. De asemenea, profesorii au învățat cum să desfășoare activități de dezvoltare personală, exerciții de relaxare, monitorizarea emoțiilor și completarea unor teste de personalitate.

Programul de formare Strategii de prevenire și combatere a fenomenului bullying, cu o durata de 90 de ore si 22 de credite profesionale transferabile, a venit ca răspuns al nevoii cadrelor didactice de a se familiariza cu delimitările conceptuale ale fenomenului bullying, caracteristicile și formele de manifestare, strategiile pentru identificarea timpurie și intervenție adecvată. Potrivit raportului OMS, incidența violenței în școli crește odată cu vârsta elevilor, cea mai mare rată a agresiunilor fiind înregistrată în rândul tinerilor cu vârsta de 15 ani. Profesorii au învățat că, punând accentul pe dezvoltarea laturii pozitive a personalității elevilor, a obținerii stării de bine prin exercitarea unor fapte pozitive, cu caracter civic, se vor estompa pornirile agresive, egoiste, nevoia de a se impune prin acțiuni antisociale, violente, intolerante și inacceptare a diversității.

Al treilea program de formare debutează pe 6 octombrie, având tematica Tehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES. Cadrele didactice vor deprinde modalități utile de adaptare la nevoile particulare ale fiecărui elev, mai ales ale copiilor cu CES. Pentru integrarea acestora se aplica principiul educației (egale) pentru toți, se promovează democrația și respectarea drepturilor omului, într-un mediu de învățare care recunoaște nevoile de învățare și sociale ale fiecăruia. Odată cu adaptarea stilurilor de predare la nevoile specifice ale elevilor cu CES, aceștia dobândesc competențe adecvate, încredere în sine și gândire critică și își vor îmbunătăți șansele de angajare pe piața muncii.

Prin absolvirea celor trei programe de formare de către cadrele didactice din județul Neamț, selectate în proiect, acestea își vor putea asuma în viitorul imediat rolul de facilitatori ai dezvoltării armonioase a elevilor și ai stării lor de bine, în toate dimensiunile vieții lor: emoțională, mentală, spirituală, profesională, socială si fizică.

Urmărim, pe termen lung, o schimbare de perspectivă în zona educațională, prin introducerea programelor de dezvoltare personală a copiilor și elevilor încă de la vârste mici, cu impact pe termen mediu în creșterea numărului de tineri care finalizează ciclul de învățământ secundar inferior și continuă studiile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: